Cestovní pojištění informace
Cestovní pojištění pro těhotné

Evropský průkaz

Kartička pojištěnce

Kartička pojištěnce

Častým dotazem maminek je: Zahrnuje kartička pojištěnce i výlohy spojené s těhotenstvím?

Kartička pojištěnce (oficiálně Evropský průkaz zdravotního pojištění) zahrnuje léčebné výlohy ve všech zemích Evropské unie v rozsahu nutné zdravotní péče. Do této kategorie patří i zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím. Vše se ovšem řídí předpisy dané země – pokud tedy místní za zdravotní péči platí, budete platit i Vy.

Pojištění v těhotenství

Těhotná žena platí za pojištění stejné peníze jako ostatní lidé a má tedy i právo na proplácení stejných zdravotních úkonů jako kdokoliv jiný, výjimkou jsou pouze zdravotní zákroky související s těhotenstvím.

Každá pojišťovna má nastaveny podmínky cestovního pojištění těhotných žen poněkud jinak a je vždy třeba si zjistit aktuální informace u té dané pojišťovny. Zde shrneme ty největší pojišťovny…

Evropská pojišťovna

 • pojištění do konce 28. týdne těhotenství
 • asistenční služby
 • péče o předčasně narozené miminko
 • léčebné výlohy do 4.000.000 Kč
 • platí pro léčení nebo operace v souvislosti s těhotenstvím a porodem do 2 měsíců před předpokládaným datem porodu
Cestovní pojištění pro těhotné

Cestovní pojištění pro těhotné

Allianz pojišťovna

 • pojištění do konce 26. týdne těhotenství

Generali pojišťovna

 • cestovní pojištění pro těhotné ženy neposkytuje

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • cestovní pojištění pro těhotné ženy neposkytuje

Velká část pojišťoven mají cestovní pojištění těhotných přímo uvedeno ve výlukách (viz. příklad Generali).

Cestování v těhotenství

Před každou cestou do zahraničí v průběhu těhotenství je základním doporučením návštěva gynekologa. Rady a doporučení odborníka, který je schopen zhodnotit Váš aktuální stav, nedokáže nahradit žádná poučka či návod.

Při každé letecké přepravě je organismus vystaven velkým změnám tlaku, hluku a stresu. S tím je spojeno i zvýšené riziko výskytu událostí při kterých by mohl být vyžadován lékařský zásah na palubě letadla či v cizině. Náklady nebývají malé a je tak dobré mít v této oblasti přehled.

Podmínky cestovního pojištění bývají závislé na týdnu těhotenství v kterém se maminka nachází. Ukažme si například přepravní podmínky těhotných žen u největší české letecké společnosti Travel Service.

Podmínky přepravy těhotných – Travel Service

Společnost Travel Service (potažmo dceřinná společnost Smartwings) mají ve svých podmínkách uvedeno následující:

 • do 26. týdne (případně 20. týdne) těhotenství je přeprava bez lékařského potvrzení                                                                          
 • v rozmezí 26. – 34. týdnu (případně 20.-28. týdnu) mají nastávající maminky povinnost obstarat si u lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti k přepravě (nazývané Fit to Fly, download zde)
 • po 34. týdnu (případně 28. týdnu)
Těhotenství Přeprava bez omezení Fit to Fly formulář Zákaz přepravy
Jednočetné 0. – 26. týden 26. – 34. týden 34. týden a vyšší
Vícečetné 0. – 20. týden 20. – 28. týden 28. týden a vyšší

 

PS: v případě, že je budoucí maminka povinna mít formulář fit to fly a tuto skutečnost opomene, riskuje tak, že v případě komplikací nebude pojišťovnou proplacena ani koruna

——————————————————————————–

Poznámky pod čarou

Pečlivě zvažte nutnost cestovat do zemí se zvýšeným výskytem malárie, žluté zimnice či horečky Dengue. Také varujeme před destinacemi s vyšším výskytem infekčních chorob a nižším hygienickým standardem (Turecku, Egypt, Indie apod.)

Ačkoliv se zdá být jedna pojišťovna nabízející pojištění pro těhotné málo, ve srovnání s nabídkou pojištění pro diabetiky pro které neexistuje je to hodně.

Nabídky pojišťoven na českém trhu

Cestovní pojištění pro těhotné
2 (39.29%), (28)
.

Chci odhalit tajné nabídky →