Cestovní pojištění informace
Cestovní pojištění Kooperativa


Kooperativa je druhou největší pojišťovnou v naší zemi, kde působí již od roku 1991 a je součástí koncernu Vienna Insurance Group. Díky své dlouholeté tradici vám může nabídnout rozmanitý sortiment služeb a produktů, jimiž zajistí jak občana, tak firemní klienty ať od drobných podnikatelů tak od nadnárodních společností.

Cestovní pojištění Kolumbus/Kolumbus abonent

Zajímáte – li se o cestovní pojištění, naleznete v jejich nabídce dva produkty. Na letní dovolenou vám postačí Kolumbus, avšak pokud cestujete pravidelně, vyplatí se vám Kolumbus abonent, jež vás chrání po dobu celého roku. Vždy, když sjednáváte pojištění, tak by vás hned po ceně měly zajímat podmínky, tzn.:

  • od kdy jste kryti
  • jak pojištění zaniká
  • jak postupovat při pojistné události
  • jaké jsou případné výluky, atd.

V případě Kooperativy jste zabezpečeni od dne uvedeného na pojistné smlouvě a její platnost zaniká v případě uplynutí pojistné doby, zániku pojistného zájmu či právnické osoby a při prodlení s placením pojistného. Vypovědět pojištění můžete do dvou měsíců od uzavření smlouvy, poté vám poběží ještě osmidenní výpovědní lhůta, k poslednímu dni pojistného období nebo do tří měsíců od pojistné události.

Prohlášení ošetřujícího lékaře

Pokud se vám při cestování stane nějaký úraz, se kterým zamíříte k lékaři, je třeba se telefonicky spojit s call-centrem Global Assistance, nicméně to by měl obstarat ošetřující lékař nebo záchranná služba. V call-centru vám kompetentní osoba řekne, jak dále postupovat, ale vždy si pamatujte, že od lékaře potřebujete vyplnit „Prohlášení ošetřujícího lékaře“. Po návratu musíte tuto událost hlásit pojišťovně, kde odevzdáte všechny potřebné dokumenty.

Výluky z pojištění – Kooperativa

Cestovní pojištění od Kooperativy

Cestovní pojištění od Kooperativy

Jednou z nejdůležitějších částí pojistných podmínek jsou výluky z pojištění, v tomto případě se to týká poranění vzniklých v důsledku válečných konfliktů, vzpour, teroristických ataků, zásahu státní moci, působení jaderné energie nebo chemické a biologické kontaminace. Pochopitelně o plnění přijdete také, pokud si zranění způsobíte úmyslně, dopustíte se trestného činu, zraníte se po požití alkoholu či jiných psychotropních látek nebo neplatíte pojistné.

Pozor si dejte, pokud se příznaky nějaké choroby objeví ještě před odjezdem, jelikož poté se na ně nevztahuje cestovní pojištění a léčba by vás mohla přijít opravdu draho. Jedinou výjimkou v tomto případě je zhoršení chronické choroby. Podobně je to i s léky, pojišťovna vám neuhradí jejich nákup, pokud vám byla choroba diagnostikována ještě na území naší republiky. Dále se jištění nevztahuje na problémy spojené s těhotenstvím nebo alergií na Slunce.

V případě pojištění Kolumbus Abonent od 46. dne souvislého pobytu v zahraničí. Ale pozor, ani toto nemusí být vše, vždy je potřeba před podpisem pročíst celou smlouvu, kde se mohou vyskytnout další výluky.

Pojištění zavazadel

Pojistíte – li si na cestu také zavazadla, mějte na paměti, že se pojištění nevztahuje na šperky mimo snubních prstenů, peníze, ceniny, věci s uměleckou hodnotou, motorová vozidla, čluny, letadla, elektronické a optické přístroje předané dopravci nebo nechané ve vozidle.
Krytí slibují také poměrně slušné – ve verzi klasik vás zajistí pro případ léčebných výloh až na 3 milióny, z čehož například 200 tisíc může jít na zásah horské služby (tuto možnost stále mnohé pojišťovny nenabízí v základní verzi cestovního pojištění) nebo 5 tisíc na zubní ošetření. Všechny částky si také můžete zdvojnásobit verzí plus.

Ceny a podmínky pojištění Kooperativy můžete srovnat například s Poštovní spořitelnou.

Recenze cestovního pojištění od Kooperativy

Ale i přes celou tradici a nabízená krytí, není nejspíše Kooperativa nejvhodnějším kandidátem na sjednání vašeho cestovního pojištění. Stačí, pohledáte – li si recenze a zkušenosti s jednáním pojišťovny v případě potřeby plnění. Dost možná by se dalo říci, že právě na onu tradici dnes trochu hřeší a nejednou se setkáte s rozčílenými klienty, kteří se musí soudit o své nemalé peníze. Někdy nepomohlo ani pravomocné rozhodnutí soudu.

Obvykle jsou na internetu vidět jen záporné recenze a s chválou se spíše šetří. Pro někoho jsou ovšem recenze jedním z hlavních faktorů podle čeho mezi mnoha pojišťovnami vybere tu nejvhodnější.

Cestovní pojištění Kooperativa
2.9 (58.18%), (11)
.

Chci odhalit tajné nabídky →