Cestovní pojištění informace
Znalost základních pojmů velmi pomáhá a proto zde uvádíme pojmy, které s oblastí cestovního pojištění souvisí. Postupujeme od těch základních k těm méně potřebným.

Limit pojistného plnění

Jedná se o peněžní částku sjednanou při uzavření smlouvy mezi pojištěncem a pojišťovnou. Jedná se o maximální částku, kterou pojišťovna v případně nutnosti zaplatí. Základní pravidlo cestovního pojištění,

čím je vyšší limit pojistného plnění, tím vyšší je cena pojištění.

S nízkou cenou pojištění jde ruku v ruce riziko minimálních a někdy i nulových asistenčních služeb, různých výjímek ve smlouvách nebo nízkého limitu pojistného plnění.

Asistenční služba

Jako typickou asistenční službu lze uvést transport zraněné osoby ať už z místa události do nemocnice či převoz domů. Pokud se Vám například stane něco s automobilem při jízdě do Chorvatska, v rámci asistenční služby se pracovníci pojišťovny postarají o objednání odtahu automobilu (a v rámci asistenční služby odtah zaplatí až do výše pojistného plnění).

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti pokryje výdaje spojené se škodou, kterou Vaším jednáním způsobíte někomu jinému. Jako příklad nechť poslouží vytopení sousedů či pokud Vaše dítě rozbije v luxusním obchodě vázu či rozbije míčem okno.

Pojmy