Cestovní pojištění informace
Pojmy o cestovním pojištění

Přes 70.000 českých turistů hlásí každoročně využití cestovního pojištění v zahraničí. Ačkoliv je průměrná vyplacená částka něco málo přes 10.000 Kč, často se ale jedná i o milionové částky. Proto je vhodné tuto část cestování nepodceňovat a orientovat se v základních pojmech.

Limit pojistného plnění

Jedná se o peněžní částku sjednanou při uzavření smlouvy mezi pojištěncem a pojišťovnou. Jedná se o maximální částku, kterou pojišťovna v případně nutnosti zaplatí. Základní pravidlo cestovního pojištění,

čím je vyšší limit pojistného plnění, tím vyšší je cena pojištění.

S nízkou cenou pojištění jde ruku v ruce riziko minimálních a někdy i nulových asistenčních služeb, různých výjímek ve smlouvách nebo nízkého limitu pojistného plnění.

Asistenční služba

Jako typickou asistenční službu lze uvést transport zraněné osoby ať už z místa události do nemocnice či převoz domů. Pokud se Vám například stane něco s automobilem při jízdě do Chorvatska, v rámci asistenční služby se pracovníci pojišťovny postarají o objednání odtahu automobilu (a v rámci asistenční služby odtah zaplatí až do výše pojistného plnění).

Repatriace

Návrat do vlasti. Pokud máte u pojišťovny zaplacenou službu „repatriace“ znamená to, že pojišťovna proplatí všechny nutné výdaje spojené s přepravou do České republiky ze zdravotních důvodů.

Pojištění odpovědnosti

Tato forma cestovního připojištění kryje výdaje spojené se škodou, kterou způsobíte svým jednáním. Ze statistik pojišťoven vyplývá, že z této pojistky jsou obvykle placeny škody za zničený koberec, rozbité okno nebo dveře v hotelu.

Srovnání cestovního pojištění

Pojmy o cestovním pojištění
.

Chci odhalit tajné nabídky →