Cestovní pojištění informace
Cestovní pojištění pro cizince

Se stoupajícím počtem cizinců v České republice roste také poptávka po cestovním pojištění pro cizince. Některé pojišťovny tento zájem vyslyšely a umožňují cizincům vycestovat za naše hranice s dostatečnou ochranou před riziky spjatými s cestováním. Nutné je však počítat s jistým omezením a řadou výluk.

Cizinci ze země EU

Výjimkou mezi cizinci jsou Slováci. Ti si sjednají cestovní pojištění v ČR bez problémů a mohou obvykle využít stejné nabídky jako občané naší země. Ostatní cizinci ze země EU musí splňovat jisté podmínky, například poskytnout kontaktní adresu v ČR nebo se podílet na českém zdravotním pojištění.

Setkat se také mohou s omezeným krytím výloh nebo s dosahem cestovního pojištění pouze pro území Evropy. Nemožné je uzavřít pojištění pro cestu do domovské země cizince. Problémem také může být pojištění pracovní cesty; pojištění se totiž většinou vztahuje na turistické cesty.

Cizinci ze země mimo EU

Pro získání cestovního pojištění musejí cizinci ze zemí mimo EU platit v ČR zdravotní pojištění. Tato podmínka je dána proto, že tito cizinci nemají právo na bezplatnou péči v zemích EU, které se významně podílejí na spoluúčasti při pojistném plnění.

Jste cizinec a přejete si využít cestovní pojištění?

O cestovní pojištění požádal cizinec ve věku 35 let, který cestuje jako turista do Španělska v období od 1. do 8. Července 2015. Požaduje pouze základní cestovní pojištění, jež zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby:

Základní cestovní pojištění

Cizinci v ČR

Cizinci v ČR

Za sjednání přes internet získá u jednotlivých pojišťoven slevu od 10 % do 50 %. Nejvíce by ušetřil s AXA pojišťovnou. Ta mu nabízí cestovní pojištění za cenu 88 Kč (limit plnění 1,5 mil. Kč). O něco výhodněji vychází Slavia pojišťovna – o 4 Kč více získá limit plnění 3,5 mil. Kč. U pojišťovny Generali by zaplatil 104 Kč (1,7 mil. Kč), u VZP rovněž 104 Kč, ale limit plnění činí 2 mil. Kč. Zdaleka nejvyšší limit plnění deklaruje pojišťovna UNIQA (120 Kč / 5 mil. Kč) a ERGO pojišťovna (144 Kč / 5 mil. Kč), a tím i v poměru cena / limit plnění vychází tyto pojišťovny nejvýhodněji.

 Rozšířené cestovní pojištění

Pokud by měl cizinec zájem uzavřít k základnímu cestovnímu pojištění úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti, ceny by byly následující: VZP 160 Kč (2 mil. Kč), AXA pojišťovna 168 Kč (2,5 mil. Kč), pojišťovna Generali 176 Kč (1,7 mil. Kč), pojišťovna UNIQA 192 Kč (5 mil. Kč), ERGO pojišťovna 216 Kč (5 mil. Kč) a Slavia pojišťovna 504 Kč (3,5 mil. Kč). Kdo se stal vítězem? Nejvýhodněji se jeví pojišťovna UNIQA. Sice se nejedná o nejlevnější nabídku, ale léčebné výlohy jsou až do výše 5 mil. Kč.

Srovnání cestovního pojištění pro cizinice

Cestovní pojištění pro cizince
.

Chci odhalit tajné nabídky →