Cestovní pojištění informace
Cestovní pojištění pro dárce krve

Darování krve

Darování krve


Jste vášnivým cestovatelem a zároveň vám nejsou lhostejní lidé, kteří potřebují pomoc, a vy tak pravidelně chodíte darovat bezúplatně svou krev? Nechápete, proč se ptáme na tyto dvě zcela odlišné věci? Můžete je totiž skloubit a využít ve váš finanční prospěch.
Dvě z našich zdravotních pojišťoven (celkem jich v ČR působí 7) totiž nabízí svým klientům zvláštní benefit, ve formě finančního zvýhodnění při sjednání cestovního pojištění. Ptáte se, které to jsou? Ta první je naše největší zdravotní pojišťovna, a to Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Druhou pojišťovnou je pak méně známá Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Podmínky pro dárce krve od VZP

Naše největší zdravotní pojišťovna nabízí v tomto směru největší výhody. Tou první je možnost kompletní úhrady cestovního pojištění, které spočívá v bezplatné úhradě případných léčebných výloh v zahraničí. Toto pojištění vám bude uhrazeno na zahraniční cestu, která může být v maximální délce až 35 dní. Pokud ovšem zahraničí navštěvujete pravidelně, můžete zvolit druhou možnost, která pojišťovna nabízí, a to zvýhodněnou sazbu ročního cestovního pojištění. Tyto benefity můžete čerpat pravidelně, a to vždy pouze jednou za kalendářní rok (jen jeden z nich).

3x darovat nebo být držitelem medaile

Podmínky pro uplatnění výše zmiňovaných bonusů jsou velice jednoduché. Stačí, abyste v předchozích 730 dnech (2 kalendářních letech), které předcházejí uzavření pojistné smlouvy, alespoň 3x darovali bezúplatně svou krev a z toho alespoň jeden z odběrů proběhl v průběhu posledního roku. Další možností pro dosažení nároku na bonus je bezúplatné darování krve, na kterém jste v posledním kalendářním roce byli alespoň 2x. Poslední možností, jak bonus získat, je být držitelem zlaté, stříbrné anebo bronzové Medaile prof. MUDr. Jana Janského či Zlatého kříže Českého červeného kříže.

ZPŠ – ideální pro dárce krve

Druhou – a bohužel též poslední – pojišťovnou, která tento bonus nabízí, je již zmiňovaná Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Ta však nabízí pouze možnost jednorázového cestovního pojištění do zahraničí, v celkové maximální délce do 30 dnů. Podmínky pro získání benefitu, jsou podobné, jako u VZP. Stačí, aby pojištěnec ZPŠ v předchozích 12 měsících alespoň jednou bezúplatně daroval svou krev.

Na samotný závěr je důležité říci, že všechny zdravotní pojišťovny poskytují svým klientům, kteří bezúplatně darují svou krev, různá zvýhodnění. Ta bývají většinou ve formě čerpání příspěvků na nejrůznější zdravotní pobyty, očkování, zdravotní procedury, proplacení zdravotních pomůcek, léků a vitamínů, apod. Cestovatelům však asi nejpřitažlivější bude připadat právě zmiňované celkové proplacení anebo cenové zvýhodnění cestovního pojištění, při cestách do zahraničí.

Sjednat cestovní pojištění pro dárce krve

Cestovní pojištění pro dárce krve
5 (100%), (1)
.

Chci odhalit tajné nabídky →