Cestovní pojištění informace
Cestovní pojištění na Slovensko

Slovenská vlajka
Ačkoliv starším ročníkům se stále možná zdá divné, že dovolená na Slovensko je dovolená do zahraničí, chcete-li se tam vydat, na cestovní pojištění určitě nezapomeňte.

Každá pojišťovna rozeznává několik složek pojištění. Pojďme si přiblížit alespoň nejdůležitější z nich. Pro základní ilustraci si vezměme hlavní sezonu a člověka kolem 30 let, který cestuje sám na týdenní dovolenou. Na základě toho pak můžeme údaje upravit pro rodinný výlet.

Základ tvoří tzv. léčebné výlohy. Jedná se o finanční částku, do které zdravotní pojišťovna hradí lékařskou péči v zahraničí. V tomto ohledu je nutné zmínit nabídku AXA Excelent, která pro tento účel stanovuje neomezený limit u vyššího krytí. Ovšem i v případě nižšího krytí se v tomto produktu můžete vyšplhat až na 2,5 mil. Kč. V takovém případě ale stojí za povšimnutí i nabídka pojišťovny UNIQA, která léčebné výlohy stanovuje dokonce na 5 milionů.

Než dojdeme k celkové sumě, je nutné ještě připomenout další složky cestovního pojištění. Mezi nejčastější požadavky klientů patří úrazové pojištění a pojištění zavazadel.

Úraz a jeho pojištění

Úrazové pojištění umožňuje vyplacení finančního odškodnění v případě úrazu. Pojišťovny pod tímto pojmem myslí hlavně smrt následkem úrazu nebo trvalé následky úrazu. Tyto sumy se pohybují v řádech statisíců. Například UNIQA, AIG a UNION shodně nabízí 150 000 Kč pro případ smrti úrazem a dvojnásobek při trvalých následcích. Zde je ale vhodné si u každé pojišťovny zjistit aktuální návrh případné progrese plnění.

Poměrně výhodně vychází produkt AXA ASSISTANCE, v němž je smrt navýšena na 200 000 Kč a trvalé následky na 400 000 Kč.

Pojištění zavazadel

Slovenské Tatry jistě za pojištění stojí

Slovenské Tatry jistě za pojištění stojí

Asi se vám často stává, že při jakémkoliv výletu (natož dovolené) se v některých situacích strachujete o svá zavadla nebo alespoň minimálně máte neopodstatněnou obavu. Pro tyto účely existuje pojištnění zavazadel. U pojišťoven se pohybuje kolem 20 000 Kč, najdeme také ale mírně vyšší částky. Například AIG Silver nabízí 30 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti

Tento druh pojištění vám finančně zabezpečuje v případě, že způsobíte újmu někomu druhému, a to na zdraví či majetku. Tyto dvě částky je vhodné posuzovat podle toho, za jakým účelem do zahraničí jedete. Podniknete-li například dovolenou na hory, důležitost odpovědnosti z hlediska zdraví asi nemusíme připomínat. Do výše pojistné částky jste pojišťovnou kryti.

Některé pojišťovny ovšem tyto dvě části spojují, resp. je nerozlišují. Například již zmíněný produkt společnosti AIG nabízí na obojí poměrně vysoké krytí – 5 000 000 Kč. Tak vysoké plnění není příliš časté, v zásadě ale pojišťovny nabízejí vyšší plnění u složky zdraví než u majetku.

Celkové pojistné

A jak si jednotlivé produkty stojí sumárně? Pokusme se složit některé druhy pojištění, jak byly zde napsány. Produkt AIG Silver byl několikrát zmíněn v souvislosti s vyšším pojistným plněním. Vyšší je ale také celkové pojistné. V základní kalkulaci 308 Kč. Zejména díky neomezeným léčebným výlohám může pozornost klienta upoutat Allianz. Zde byste zaplatili 264 Kč. Další produkty se pohybují standardně do dvou stovek, ale mějte na paměti, že tím pádem je také v některých ohledech sníženo pojistné plnění.

Jak už bylo výše naznačeno, částky se týkaly jednotlivce. Pochopitelně lze sjednat cestovní pojištění pro více lidí v jedné smlouvě. Jestliže uvažujeme skupinu lidí pro tatáž pojistná plnění je poskytnuta sleva zejména, když s sebou vezmete malé dítě.

Cestovní pojištění pro celou rodinu? Nejméně 350 Kč!

Jestliže by pro jednoho například produkt AIG Silver stál 308 Kč, pro rodinu s malým dítětem 770 Kč. Sleva pro nejmladšího pojištěného se tak pohybuje kolem 50 % oproti dospělým. Výraznou slevu nabízí rovněž UNIQA K5, kde by tento zájezd stál dohromady 350 Kč, přičemž základní sazba pro dospělého je stanovena na 168 Kč. Slevu na dítě však naleznete u všech pojišťoven, záleží spíše na vaší osobní preferenci, co konkrétně pojistit.

Pokud byste se rozhodli jet na kratší dobu, pojistné se tomu úměrně snižuje. Například u AXA ASSISTANCE byste za týdenní pobyt jako jednotlivec zaplatili 147 Kč, za jednodenní 7x méně. Toto pravidlo však nemusí platit vždy. Hlavně pojišťovny s vyšším plněním totiž mají minimální hranici, která způsobí vyšší ceny i u krátkého výletu. Například zmiňovaný pobyt u AIG Silver by dosáhl 172 Kč (oproti 308 Kč za týden). Je tedy nutno volit nejen co konkrétně chcete pojistit, ale z nabídky si vybrat vhodný produkt pro časový interval, na jak dlouho pojedete pryč.

Cestovní pojištění na Slovensku na den od 31 Kč!

Cestovní pojištění na Slovensko
4.7 (93.33%), (3)
.

Chci odhalit tajné nabídky →