Cestovní pojištění informace
Cestovní pojištění zákonem nepovinné!

Jak je zřejmé z názvu, tyto stránky mají za úkol shromáždit na jednom místě všechny informace o cestovním pojištění. V očích mnoha lidí je vše vyřešeno jedinou platbou a nezáleží na tom u jaké pojišťovny je pojištění sjednáno. Hlavně, aby bylo co nejlevnější. To se ovšem může vymstít a z Vaší dovolené se může stát hororový zážitek. Podmínky cestovního pojištění jsou bohužel komplikované a někdy značně nepřehledné. To se zde snažíme změnit!

Úvod do problematiky cestovního pojištění

Podrobnosti o tom co zajímá právě Vás naleznete v menu. Zde jsou proto popsány jen základní informace v oblasti cestovního pojištění. Začneme na úvod tím nejdůležitějším:

Cestovní pojištění je ze zákona nepovinné!

Tedy kdo se na to cítí nebo případně zapomene, nemusí se bát žádného postihu ze strany státních orgánů. Nicméně výše pojištění jsou ve srovnání s případnými náklady na zdravotní péči je zanedbatelná (například v USA nejsou ojedinělé částky přes 1 milion Kč).

Kolik stojí cestovní pojištění

Částka, kterou zaplatíte za pojištění Vaší cesty do zahraničí se odvíjí od celé řady proměnných. Ty hlavní faktory, které mají na výslednou cenu vliv jsou:

počet dní, cílová destinace, limit pojistného plnění (viz. Pojmy), typ cesty, věk a například rozsah rizik

Na konečnou cenu má vliv samozřejmě i pojišťovna u které se rozhodnete pojištění uzavřít. Každá pojišťovna má své výhody a nevýhody, a tak nelze doporučit jednu konkrétní pojišťovnu pro všechny. Například pro nastávající maminky bude výhodné uzavřít smlouvu s jinou pojišťovnou než pro cestující diabetiky.

Cestovní pojištění zákonem nepovinné!
5 (100%), (1)
.

Chci odhalit tajné nabídky →